AUDIO – WYKŁAD ARCHITEKCI HADDA

album-art
00:00

 

WYKŁAD: What is left of the achievements of the Haddas – Jewish architects from Breslau – in contemporary Wrocław?

 

Prelegent: Daniel Ljunggren (wykład po angielsku)

 

EN

Who were the Hadda brothers, and why does their legacy matter? This lecture will take you on a tour through modern day Wrocław, to discover traces of modernistic Breslau. It is the story of two Jewish brothers, who built separate careers in the Weimar Republic, which left traces all over what is today Western Poland and Eastern Germany. After the Nazi takeover of power, they became two of Breslau’s most prominent advocates for Jewish architecture and culture under an increasingly oppressive regime.

 

PL

Tytuł wykładu: Co pozostało z dokonań Haddów – żydowskich architektów z Breslau – we współczesnym Wrocławiu?

 

Kim byli bracia Hadda i dlaczego ich dziedzictwo ma znaczenie? Wykład Daniela zabierze słuchaczy w podróż po współczesnym Wrocławiu, aby odkryć ślady modernistycznego Breslau. Jest to historia dwóch żydowskich braci, którzy zbudowali odrębne kariery w Republice Weimarskiej, pozostawiając ślady na terenie dzisiejszej zachodniej Polski i wschodnich Niemiec. Po przejęciu władzy przez nazistów stali się dwoma najwybitniejszymi orędownikami żydowskiej architektury i kultury w coraz bardziej opresyjnym reżimie.

 

              

 

BIOGRAM

 

Daniel Ljunggren

 

EN

Daniel is a Swedish architect and a doctoral student at the Institute of History, Dresden University of Technology, Germany. His research topic is Jewish architecture in pre-war Breslau under Nazi reign, focusing on two architects, brothers Hadda. Daniel has his family roots in the Hadda family from pre-war Breslau, today Wrocław. He received an MA degree in architecture from Lund University, Sweden in 2010 and specializes in historic preservation. He runs his independent architectural practice since 2014. Daniel is an accredited head architect by the Swedish National Property Board for three historic castles in southern Sweden. Daniel has worked for several years with Jewish cultural heritage in Sweden, including the restoration of the synagogue in Norrköping and the old Jewish burial chapel in Stockholm.

 

PL

Daniel jest szwedzkim architektem i doktorantem w Instytucie Historii Uniwersytetu Technologicznego w Dreźnie w Niemczech. Jego tematem badawczym jest architektura żydowska w przedwojennym Breslau pod rządami nazistów, a dokładnie praca dwóch architektów, braci Hadda. Daniel wywodzi się z rodziny Haddów z przedwojennego Breslau, dzisiejszego Wrocławia. Uzyskał tytuł magistra architektury na Uniwersytecie w Lund w Szwecji w 2010 roku i specjalizuje się w konserwacji zabytków. Od 2014 roku prowadzi niezależną pracownię architektoniczną. Daniel jest głównym architektem akredytowanym przez Szwedzką Radę Majątkową dla trzech historycznych zamków w południowej Szwecji. Daniel od wielu lat zajmuje się żydowskim dziedzictwem kulturowym w Szwecji, pracował m.in. przy odrestaurowaniu synagogi w Norrköping i historycznej kaplicy grobowej na cmentarzu żydowskim w Sztokholmie.