AUDIO – WYKŁAD 16.11.2022

album-art
00:00

WYKŁAD: Nieinwazyjna archeologia i prawo żydowskie, a projektowanie w miejscach żydowskiej pamięci

 

Prelegent: Aleksander Schwarz (Komisja Rabiniczna ds. Cmentarzy w Polsce, Fundacja Zapomniane)

 

Wykład poświęcony specyfice miejsc żydowskiej pamięci (cmentarzom, byłym obozom Zagłady, miejscom pochówku), zasadom związanym z prowadzeniem w nich badań oraz realizowaniu projektów upamiętniających wynikającym z prawa żydowskiego.

 

 

 

BIOGRAM

 

Aleksander Schwarz

 

Ekspert Komisji Rabinicznej ds. Cmentarzy w Polsce oraz współzałożyciel i prezes Fundacji Zapomniane.

Specjalista ds. badań nieinwazyjnych i prawa żydowskiego w dziedzinie cmentarzy i pochówków. Odtwarza historyczne granice cmentarzy i ich strefy grzebalne; wykorzystując nieinwazyjne, respektujące halachę metody badań prowadzi poszukiwania żydowskich grobów z okresu Zagłady. Uczeń prof. Karczewskiego z AGH w zakresie interpretacji danych georadarowych, współpracownik dr inż. Sebastiana Różyckiego z Wydziału Geodezji i Kartografii PW w zakresie synchronizacji archiwalnych map i interpretacji niemieckich zdjęć lotniczych. Opiniodawca projektów upamiętnień oraz uczestnik prac konserwacyjnych i archeologicznych w byłych obozach Zagłady (Muzeum – Miejsce Pamięci w Bełżcu, Muzeum i Miejsce Pamięci w Sobiborze, Muzeum Treblinka, Muzeum KL Plaszow), na cmentarzach żydowskich (Warszawa, Łódź i in.) oraz na terenie byłego getta warszawskiego. Prowadzący warsztaty popularyzujące wiedzę nt. pochówkowych obyczajów żydowskich, m.in. w ramach projektu Atlantyda (2005­-2009) i Tikkun Naprawa (2009­-2014).